Wie zijn wij?

Wij zijn een groep enthousiaste mensen. We hebben elkaar leren kennen tijdens eerdere activiteiten, vaak activiteiten die ons zelf/bewustzijn activeren. Evenwicht vinden in dit huidige tijdvak is een spanningsveld.

Wij denken dat ieder van ons oeroude wijsheid in zich draagt over gezonde samenwerkende ecologische systemen. Daar hebben wij miljoenen jaren mee in contact gestaan. Dit evenwicht is door mensen hun toedoen verstoord geraakt.
Wij ervaren dat het van grote waarde is om met elkaar uit te wisselen en samen te komen om te oefenen in aandacht en compassie.

Jody Marcel Margot Walt Wilma


 

Hoe is stadsretraite Deventer ontstaan?

In 2019 organiseerde Jannah Wijfels de eerste stilte week in Deventer. Deze was gebaseerd op het mondiale initiatief “7days of rest” van Shelley Ostroff. Deze week inspireerde een aantal mensen om dit de jaren daarna nogmaals vorm te geven.

We hadden ruimten gedoneerd gekregen, het eerste jaar door José Starmans en Deirdre Gray, vervolgens Paul de Haan en in 2021 weer door José Starmans. Zo konden we met minimale kosten een heel mooi programma maken op locatie. Ieder deed waar zijn kwaliteit lag en zo ontstonden mooie momenten van bezinning, warmte en verbinding. De kracht ligt in co-creatie.

In het afgelopen Corona jaar hebben we met een kleine groep mensen gewerkt aan onze verbinding, elkaar gesteund en gedroomd hoe we verder willen in Deventer.


 

Onze intentie is

Wij geloven dat aandacht en verbinding ons bewustzijn van het veld van liefde sterker maakt. We kunnen elkaar stimuleren in ons dagelijkse leven simpelweg door samen te oefenen, samen te delen, samen te werken en spelen. Wij hebben ervaren dat dit positieve levenskracht brengt.

Hoe doen we dit?

We doen activiteiten met en voor elkaar. In kleine groepen of grotere bijeenkomsten. Kosten worden gedeeld of er wordt een vrije gift gevraagd.
Niemand die de baas is of het beter weet, wel zijn er hoed(st)ers die de activiteit vorm geven vanuit hun hart en vrijwillige inzet. Je bent van harte welkom ook jou idee met ons te delen.


 

Waarom samen mediteren?

Doorgaans willen we van alles begrijpen en bespreken, in ons hoofd voeren we ook hele gesprekken of worden overspoeld door emoties. Stil worden in jezelf kan spannend zijn, deze uitdaging kan veel opleveren. Uit onderzoek blijkt dat waar mensen samen mediteren er een krachtig veld van liefde en compassie gecreëerd wordt. Vergelijk mediteren als water; watermoleculen zie je niet, de druppel is zichtbaar, als je samen zit in meditatie kan het voelen als een krachtige rivier die stroomt. Meditatie is getuige zijn.

Je bent van harte welkom om deel te zijn en verbinding aan te gaan. Kom zoals je bent, uiteindelijk ontdekken en spelen we met groot plezier door het gewoon te doen.

 
7 days of rest 2022
7 days of rest 2021
7 days of rest 2020
7 days of rest 2019